כתיבה אקדמית

 

ניסיונותיה של הקהילה היהודית בארה"ב להתאחד על מנת לסייע ליהודי אירופה הלכודים תחת היטלר.עבודת הדוקטורט שזיכתה בתואר .Ph.D  

מאמר לכבודו של פרופ' בן הלפרןלחץ לקישור